Saturday, 2 March 2013

UNSUR ALAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT MELAYU LAMA DALAM KARYA AGUNG

FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN UNSUR ALAM DALAM KARYA AGUNG

 KECINTAAN MASYARAKAT MELAYU TERHADAP ALAM
Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu lebih cenderung menggunakan unsur-unsur alam untuk tujuan tertentu, seperti menamai anak-anak mereka, pembayang di dalam pantun, simpulan bahasa dan sebagainya. Hal yang demikian ini terjadi disebabkan masyarakat Melayu terdahulu sangat menghargai alam.  Mereka tidak sanggup untuk melakukan pelbagai pencemaran seperti yang berlaku pada masa kini sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. 
Perbezaan yang ketara boleh dilihat antara masyarakat Melayu lama dengan masyarakat Melayu moden dari aspek hubungan keakrabannya dengan alam.  Menurut pendapat H B Jassin di dalam penulisan master Zurinah Hassan (2007) mengatakan bahawa “Seniman yang halus perasaannya sangat rapat hubungannya dengan alam sekitar.  Dalam angan-angannya alam itu hidup juga dan tumbuh-tumbuhan, batu-batu dan bunga-bungaan baginya ialah makhluk yang bernyawa”.
Mereka juga sedar bahawa alam begitu kaya dengan flora dan faunanya telah banyak memberi manfaat dalam kehidupan seharian mereka.  Misalnya, terdapat pelbagai tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan penawar penyakit dan juga binatang-binatang tertentu untuk dijadikan santapan seisi keluarga.  Bahkan, matahari atau bintang di langit memberi petunjuk kepada mereka dalam menentukan arah atau peredaran satu-satu masa tanpa menggunakan alatan canggih seperti yang disajikan pada zaman moden sekarang.
Oleh sebab itulah, banyak unsur alam diambil dan dilihat tertulis di dalam karya agung, terutamanya pantun kerana kecintaan mereka terhadap alam sekitar yang terlalu tinggi.  Hal ini bertepatan dengan pendapat Muhammad Haji Salleh yang dipetik oleh Azmi Rahman (2008) di dalam artikelnya yang mengatakan bahawa “manusia Melayu amat peka dan setia kepada alam raya”.  Kesensitivitian dan kesetiaan mereka terhadap alam telah melahirkan karya sastera yang diwarisi sehingga kini.  Antaranya ialah pantun, syair dan gurindam yang membicarakan unsur alam dalam penyampaian isi tersurat dan tersirat.
Menurut pendapat al-Ghazali yang dipetik oleh Siti Zainon Ismail (Alam Puisi:1994,22) menyarankan tentang keakraban alam atau akrab dengan alam.  Menurut beliau, seseorang penyair bukan sahaja terpukau dengan alam persekitaran secara lahiriah tetapi mengangkat makna yang lebih daripada itu secara alam batin pula dengan menggunakan unsur alam di dalam karya mereka.

PENGAMATAN TERHADAP KESERUPAAN UNSUR ALAM PADA MANUSIA
Jelas bahawa alam memainkan peranan yang sangat penting kerana masyarakat Melayu zaman dahulu berada dalam proses interaksi, interpretasi dan integrasi dengan alam di sekeliling.  Para pencipta karya yang menggunakan unsur alam perlu berinteraksi dengan alam, iaitu berkomunikasi, bercakap dan bertindak balas dengan alam baharulah proses pentafsiran berlaku. Pentafsiran di sini bermakna setiap objek alam dianggap membawa makna yang lebih besar.  Kemudian, mereka mengamati atau mengintegrasi alam sebagai keserupaan dengan dirinya atau masyarakat.
Penggunaan unsur alam yang melibatkan objek alam fizikal yang boleh dilihat dengan mata kasar manusia dan dialami secara langsung itu menjadi petanda kepada makna sebenar.  Pengamatan dan penghayatan yang tersirat dari objek-objek tersebut hanya tercapai setelah melalui proses pemerhatian, renungan dan penggunaan akal fikiran.  Segala kejadian alam adalah bukti kebesaran pencipta seperti yang dijelaskan oleh ayat yang bermaksud:
Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; dengan demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang-binatang, demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dan bumi, sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda keesaaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran.
(Al-Baqarah ayat 164)

Masyarakat Melayu dahulu  gemar merenung alam tetapi renungan itu sebenarnya berkait rapat atau berbalik semula kepada dirinya sendiri kerana renungan tersebur sebenarnya memberi makna mendalam terhadap erti kewujudan dan kehidupan yang sedang dilaluinya.  Fenomena ini berlaku kerana mereka mudah dirangsang oleh suasana alam yang diamatinya sama ada di dalam perjalan atau ketika beristirehat di rumah.  Misalnya, kisah pembukaan negeri Melaka yang asal usulnya bermula daripada kisah pelanduk yang menendang anjing perburuan Raja Iskandar ke dalam air.  Setelah baginda mengamati peristiwa itu,  maka lahirlah negeri Melaka yang terkenal dengan sejarahnya sehingga kini.
Maka Raja Iskandar Syah pun berjalan berbalik dari sana ke tepi pantai, pada sutu sungai di tepi laut; dan nama sungai itu Bertam.  Maka Raja Iskandar pun berdiri di bawah sepohon kayu, terlalulah rendang. Maka baginda pun berburu, maka anjing perburuan itupun diterangkan oleh pelanduk putih, jatuh ke air.  Maka titah Raja Iskandar Syah, “Baik tempat ini, sedang pelanduknya lagi gagah, baiklah kita berbuat negeri di sini”.
(Sejarah Melayu edisi Shellabear cetakan ke-30 dalam penulisan Zurinah Hassan).

KEKREATIFAN MASYARAKAT MELAYU DAHULU
Segala emosi dan pemikiran masyarakat zaman dahulu akan dicurahkan secara tidak berterus terang kerana mereka menggunakan unsur-unsur alam sebagai perlambangan.  Bahkan, pengunaan unsur alam inilah yang memberi keindahan atau keestetikaan dalam sesebuah karya yang dihasilkan.  Unsur-unsur alam yang digunakan sebagai perlambangan bermakna penyamaan sesuatu perkara dengan alam.
Penggunaan unsur-unsur alam lebih banyak ditemui di dalam pantun khususnya kerana pantun menggunakan alam sebagai pembayang sebelum pentafsiran makna tersirat.  Antara unsur yang dominan digunakan ialah alam laut dan lautan atau unsur waktu seperti peralihan cuaca.  Menurut Zurinah Hassan (2007) dalam penulisannya, beliau mendapati bahawa alam laut dan lautan sering digunakan untuk menyatakan pemikiran yang melibatkan falsafah, pandangan hidup, nasihat dan pedoman.
Jika dilihat dari aspek pekerjaan masyarakat Melayu dahulu, antara pekerjaan tetap mereka ialah bertani dan bersawah.  Oleh sebab itu, di dalam pantun mereka banyak menggunakan unsur alam yang dekat dengan diri mereka, seperti penggunaan tumbuh-tumbuhan, iaitu ubi dan nenas.  Misalnya:

Sudah puas kutanam ubi,
Nenas juga dipandang orang;
Sudah puas kutanam budi,
Emas juga dipandang orang.
(Bingkisan permata (2001:xlvii)

Secara lahiriahnya, ubi dan nenas sangat berbeza kerana ubi merupakan tanaman yang tersembunyi di dalam tanah berbanding nenas yang memang nampak berbuah di permukaan tanah.  Ubi disamakan dengan sikap manusia yang selalu berbudi kepada orang lain, manakala nenas disamakan pula dengan emas yang lebih bernilai di mata masyarakat.  Bahkan, ubi merupakan tanaman dominan masyarakat Melayu yang sudah sebati dengan kehidupan mereka malahan tidak sukar mendapatkannya berbanding nenas.  Oleh sebab itulah, masyarakat Melayu yang mencipta pantun sangat kreatif membandingkan sikap manusia yang lebih memandang kekayaan berbanding mengenang budi. UNSUR ALAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT MELAYU


CERMINAN BUDAYA MASYARAKAT MELAYU
Sejak dahulu lagi, masyarakat Melayu terkenal dengan budaya kesantunan dan budi pekerti mereka yang tinggi.  Menurut pendapat Harun Mat Piah di dalam penulisan Himpunan Esei Penulis, budi berkait rapat dengan jasa kerana jasa adalah berbudi.  Pernyataan ini bermakna seseorang itu tidak akan dianggap berjasa sekiranya tidak berbudi kerana sikap sedekimian sejajar dengan tuntutan ajaran Islam yang menekankan hubungan baik sesama manusia.  Sikap inilah yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga diwarisi oleh generasi sekarang.
Unsur-unsur alam yang terdapat di dalam karya agung, khususnya di dalam pantun mencerminkan budaya sebenar sesebuah bangsa atau masyarakat. Pemikiran masyarakat Melayu yang menekankan aspek kesantunan dan budi bahasa terpancar melalui pemakaian unsur alam di dalamnya. Mereka telah menggunakan unsur-unsur alam yang segar dan berkesan sehingga kekal digunakan ke hari ini.  Keindahan sesebuah karya terserlah kerana penciptanya dapat menghayati unsur-unsur alam sebagai perlambangan perilaku manusia ketika itu.  Antara pantun yang menggunakan unsur-unsur alam di dalamnya dan mencerminkan budaya masyarakat Melayu ketika itu ialah:
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.

Perkataan buah cempedak yang digandingkan dengan galah memperlihatkan penggunaan unsur alam semula jadi yang menjadi kebiasaan masyarakat Melayu mencari rezeki menggunakan alatan tersebut.  Pemilihan kedua-dua kata tersebut sangat teliti oleh penghasilnya kerana secara tidak langsung perkataan-perkataan tersebut telah memperlihatkan kelemahan dan kekurangan seseorang yang memerlukan bantuan pihak lain.
Setiap bantuan yang diperlukan tidak diberikan dengan tangan yang kosong, kerana ketika zaman itu orang yang memberi bantuan akan menyalurkan beberapa bentuk bantuan seperti peralatan bagi memudahkan kerja pihak tersebut.  Dalam pantun tersebut, galah telah diberikan untuk seseorang itu mendapatkan cempedak yang dimahukannya. 


BAHASA KIASAN SECARA HALUS
Bahasa berperanan penting dalam menyampaikan sesuatu hasrat atau hajat keadaan seseorang.  Bahasa yang baik mudah difahami maknanya sama ada secara tersurat dan tersirat. Bahasa secara tersurat merupakan bahasa yang dapat difahami secara langsung daripada pemakaian kata yang diungkapkan, manakala bahasa tersirat pula bermakna bahasa yang mengandungi makna berlapis atau mempunyai makna yang lain.  Misalnya, pantun dahulu disampaikan sewaktu orang Melayu berkebun, bersawah dan proses sebelum perkahwinan.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Aminudin Mansor dalam penulisannya, beliau mengatakan bahawa kajian dan penyelidikan para sarjana mendapati salah satu cara menyampaikan buah fikiran, teguran dan sindiran adalah melalui penggunaan bahasa kiasan.  Masyarakat Melayu terdahulu gemar menyampaikan sebarang persoalan secara tidak langsung.  Mereka akan menggunakan bahasa kiasan bagi menjaga hati orang lain agar perasaannya tidak tersinggung dan terasa dengan kata-kata yang diungkapkan secara langsung.
Menurut pendapat Fatimah Busu yang dipetik dalam penulisan Mohd Khairi bin Ariffin (2010) menyatakan bahawa kesopanan yang terbit daripada rasa malu dan segan dalam kalangan masyarakat Melayu telah menimbulkan satu cara hidup yang tidak suka berterus terang.  Oleh sebab itu, berbagai-bagai bentuk bahasa kiasan digunakan bagi menggambarkan sikap rendah diri dan sifat kesopan dalam kalangan mereka.
Berikut merupakan penggunaan unsur alam yang meliputi tumbuhan dan warna bagi menyampaikan makna agar masyarakat Melayu menanamkan amalam berbudi dan berbahasa secara beretika kepada orang lain:
Yang kurik kundi,
Yang merah saga;
Yang baik budi,
Yang indah bahasa.
Bingkisan permata (2001xlv)
PEMINDAHAN PERASAAN MASYARAKAT MELAYU
Salah satu tujuan unsur alam digunakan adalah untuk memindahkan perasaan pengkarya sendiri kepada unsur alam itu sendiri.  Misalnya, jika seseorang itu sedang berduka, maka dia akan mengatakan bahawa ‘bulan pucat’ atau ‘hujan yang turun bagaikan air mata’.  Namun begitu, jika seseorang itu tidak berduka pula, kata bulan boleh diungkapkan seperti ‘bulan tersenyum’ atau hujan dikatakan gugur bagaikan mutiara.
Mustahil sekiranya manusia tidak mempunyai perasaan seperti gembira, sedih, terharu, marah dan sebagainya semasa berhadapan dengan sesuatu masalah atau perkara dalam kehidupan seharian.  Oleh sebab itu, unsur-unsur alam yang digunakan dalam karya, khususnya pantun memperindahkan lagi karya tersebut supaya sedap untuk dibaca dan didengar dalam kalangan masyarakat Melayu dahulu hinggalah kini.  Misalnya:

Telur merpati telur tunggal,
Taruh mari atas meja;
Emak mati bapa meninggal,
Pada siapa hendak bermanja.
Bingkisan permata (2001:270)

Pantun di atas memeperlihatkan perasaan seorang anak yang sedang kesedihan atas kematian kedua orang tuanya.  Pemergian kedua orang tua buat selama-lamanya menyebabkan seseorang anak itu hilang tempat untuk bermanja dan bergantung hidup ketika suka dan duka.  Kata telur merpati yang bersifat tunggal itu bermakna hanya sebiji telur merpati sahaja yang ada ketika itu yang kemudiannya diletakkan di atas meja.  Penggunaan unsur tersebut sangat serasi situasinya dengan kehidupan seseorang yang kehilangan ibu bapa.
Selain daripada pantun, unsur alam juga dapat dilihat dalam peribahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu lagi sehinggalah sekarang.  Sering kali peribahasa yang diungkapkan juga berperanan penting untuk melahirkan perasaan seseorang.  Misalnya, perasaan geram terhadap mereka yang tidak dapat menunaikan tanggungjawab dengan baik.  Peribahasa tersebut ialah:
Harapkan pagar, pagar makan padi (Kumpulan Pantun Melayu (1983:4)
Berdasarkan peribahasa tersebut, terdapat dua unsur alam yang digunakan atau diterapkan di dalamnya, iaitu pagar dan padi. Kedua-dua kata tersebut adalah bersifat kontra kerana para pesawah akan memastikan padi yang ditanam mereka dijaga rapi dengan membina pagar di sekelilingnya bagi mengelak ancaman binatang lain yang boleh merosakkan kesuburan padi.  Ringkasnya. Kita boleh memahami secara terus atau langsung makna tersurat berdasarkan unsur alam yang dipililh dalam peribahasa itu.
Dari konteks kehidupan manusia pula, kata pagar itu sebenarnya merujuk kepada seseorang yang diberikan amanah untuk menjaga atau melaksanakan sesuatu pekerjaan mengikut etika-etika tertentu.  Kata padi pula merujuk kepada perkara atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepadanya.  Misalnya, seseorang yang diamanahkan untuk memimpin negara dengan adil, tetapi pemimpin itu telah melakukan korupsi secara sulit.  Inilah yang dikatakan mengharap seseorang yang sudah diyakini kebertanggungjawabannya, tetapi meyalah gunakan kuasa atau tanggungjawabnya itu untuk tujuan yang lain.


RUJUKAN PERSEKITARAN MASYARAKAT YANG MENGHASILKANNYA
Sesungguhnya, sebahagian besar unsur alam ditemui dalam pantun, sama ada dijadikan sebagai perbandingan yang konkrit atau sebagai pernyataan yang abstrak sahaja.  Pada asasnya, sesebuah pantun yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu lama secara tidak langsung menyerlahkan persekitaran di sekelilingnya.  Ringkasnya, penggunaannya menyatakan latar alam dan latar budaya yang diwakili oleh unsur alam itu.
Masyarakat pantai, pesisir, darat, kota, desa atau pedalaman terangkum sebagai latar di dalam sesebuah pantun.  Terdapat banyak ratusan pantun yang merujuk kepada persekitaran masyarakat yang menghasilkannnya.  Antaranya ialah masyarakat pesisir atau masyarakat pelaut yang berkemahiran mengenai laut, pelayaran ataupun daripada seorang pemikir yang benar-benar mengetahui tentang laut.  Berdasarkan itulah, imej-imej laut diserlahkan dalam segala situasi.
Kumpulan pantun yang terdapat di dalam Bingkisan Permata telah menyenaraikan beberapa senarai yang terperinci bagi merujuk unsur alam dan rujukan masyarakat terhadap laut.  Misalnya seperti berikut:
a)      Laut, pantai, tanjung, teluk, pulau, darat, arus
b)      Karang, ombak, buih, anjung, gelombang, angin, bayu, ribut, taufan
c)      Ikan (yang pelbagai jenis), udang, ketam, lokan, teritip, kepiting, dan sebagainya.
Unsur-unsur alam di atas memperlihatkan pengetahuan dan sifat kepekaan masyarakat Melayu yang mendalam dan terperinci.  Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang laut, malahan kehidupan sosial yang melahirkankarya itu tidak mampu untuk mentafsir segala situasi yang disebutkan di atas.  Jikalau, unsur tersebut meliputi lautan,  sesetengah masyarakat juga menggunakan unsur alam yang berada di darat dalam penghasilan pantun atau jenis-jenis sastera yang lain.  Misalnya:
a)      Segala jenis haiwan, di darat, di air dan di angkasa
b)      Segala jenis burung
c)      Segala jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran dan bijian.
d)     Segala jenis bunga
e)      Segala bahagian daripada tumbuh-tumbuhn dan pohonan seperti akar, batang daun, ranting, tamuk dan sebagainya.
Menurut latihan ilmiah yang dihasilkan di Fakulti Sains Fizik dan Gunaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (1987) yang disebut oleh Harun Mat Piah (2011:xxxii) membuktikan bahawa hampir 200 spesies (192) jenis flora yang digunakan di dalam pantun. Kenyataan ini disahkan kewujudannya, diberikan nama-nama saintifik, ciri-ciri dan fungsinya serta hubungannya dengan budaya Melayu.
Perkara yang menarik ialah keserupaan maksud atau pemikiran penghasilnya mengikut kesesuaian ciri-ciri unsur alam yang digunakan.  Bahkan, kajian lain untuk Ijazah M.A. di Jabatan Persuratan Melayu yang berjudul “Perlambangan dalam Pantun Melayu” Universiti Kebangsaan Malaysia (1991) yang turut di sebut oleh Harun Mat Piah dalam kajiannya mengenai pantun menyenaraikan pelbagai unsur alam yang digunakan sebagai lambang dan citra indah yang berkesan dalam pantun.  Perhatikan contoh di bawah:
Buah langsat kuning mencelah,
Senduduk tidak berbunga lagi,
Sudah dapat gading bertuah,
Tanduk tidak berguna lagi.

Kayu jati teras binalu,
Bunga rampai di dalam puan,
Biar kumati jangan kumalu,
Syukur kusampai denganmu tuan.
Bingkisan permata (2001:xxi)

Sudah terang lagi bersuluh bahawa kedua-dua rangkap pantun di atas menggunakan unsur alam, iaitu flora dan fauna sebagai lambang kepada situasi yang berlaku dalam masyarakat.  Kata buah langsat yang masak kekuningan dan senduduk yang kekeringan menunjukkan sifat kekontrasan masing-masing.  Walau bagaimanapun, kedua-dua kata tersebut begitu tepat dengan gandingan kata gading dan tanduk yang memperihalkan dua sikap manusia, iaitu manusia yang bertuah dan manusia yang tidak berguna lagi. 
Hal yang sama juga di dalam rangkap pantun yang kedua, kerana penggunaan unsur alam seperti kayu jati dan bunga rampai sangat sesuai dijadikan lambang kepada keteguhan cinta, azam dan sumpah setia.  Tegasnya, perlambangan tersebut memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu yang sedang berkasih sayang antara satu sama lain. Pemilihan unsur flora yang diterapkan biasanya terdiri daripada jenis alam yang indah dari segi rupa dan ciri-cirinya yang lain selain ketepatan dalam perbandingan dengan kehidupan manusia.


RUJUKAN GAMBARAN TERHDAP KECANTIKAN WANITA ZAMAN ITU
Masyarakat Melayu lama dikatakan mempunyai kebebasan dan bersifat tersendiri dalam membuat dan mencari istilah atau perbandingan yang mereka rasakan pada waktu itu.  Kenyataan ini dibuktikan dengan gambaran yang dilakukan oleh masyarakat Melayu lama dalam menggambarkan kecantikan seorang puteri.
Menurut kajian Ghazali yang dipetik oleh Wan Akmal Wan Semara di dalam bukunya (Unsur Puitika dalam Puisi Melayu Tradisional: 2005,20) mendapati bahawa sastera Melayu lama turut memperlihatkan contoh terbaik terhadap penggunaan bahasa perbandingan dalam bahasa berirama.  Menurut beliau juga, masyarakat Melayu lama menggunakan unsur bahasa perbandingan jenis simile untuk menggambarkan kecantikan puteri itu.
Masyarakat Melayu lama juga dikatakan mempunyai idiom sendiri mengikut keseseuian gaya estetika pengarang lama.  Kebanyakan dalam kalangan mereka memeasukkan rasa daripada lahirnya.  Ringkasnya, sekiranya rasa indah yang dilahirkan itu dapat kita tanggapi maka bandingan tersebut telah mendekati kenyataan.  Misalnya:
...wajahnya gilang-gemilang,
Bagai lilin dituang.
Mukanya bundar bagai bulan penuh.
Matanya bagai bintang timur.
Hidungnya bagai seraut jatuh.
Dagunya bagai lebah tergantung.
Pipinya bagai pauh dilayang.
Alis matanya lentik bagai kiliran taji.
Bulu matanya bagai semut beriring.
Jarinya bagai duri landak.
Tumitnya bagai telur burung.
Pinggannya segelung jari.
Jalanya bagai si ganjur lalai,
Daripada maju surut nan lebih...
(Hikayat Awang Sulong Merah Muda yang dipetik oleh Ghazali dalam Undur Puitika dalam Puisi Melayu Tradisional)


SIMBOLIK KEPADA MASYARAKAT MELAYU LAMA
Lazimnya, perkaitan antara perasaan dan pemikiran lebih banyak terbentuk daripada unsur alam yang banyak dijumpai dalam pantu seperti yang diterangkan sebelum ini.  Simbolik merupakan salah satu unsur bahasa perbandingan yang sebenarnya melibatkan proses pemindahan sifat seseorang kepada sesuatu yang lain.  Ringkasnya, maksud atau makna yang hendak disampaikan adalah menggunakan benda lain sebagai lambang atau simbolnya.  Antaranya ialah:
Sifat binatang kepada manusia, seperti sifat harimau yang buas kepada manusia yang ganas, sifat ulat yang kecil dan lemah kepada manusia yang lemah dan tidak berupaya manakala sifat buaya yang lahap tidak memilih makanan termasuk bangkai kepada manusia yang sama sifatnya.  Pantun berikut membuktikan simbolik ini:
Cik Embong orang Melaka,
Tanam peria tepi pantai;
Jangan sombong tuan berkata,
Adakah buaya menolak bangkai?

Pantun Melayu (1961) yang dipetik oleh Ghazali dalam Undur Puitika dalam Puisi Melayu Tradisional)

Selain itu juga, unsur simbolik juga dibentuk apabila menyatakan sesuatu di luar erti kata itu sendiri.  Biasanya, unsur simbolik ini berkait rapat dengan sifat konotasi.  Salah satu contoh yang biasa digunakan oleh masyarakat Melayu lama ialah ‘sekumtum bunga’ dan ‘sekalian kumbang’ dalam pantun berikut:
Belayar masuk Kuala Kedah
Patah tiang timpa kemudi
Sekuntum mawar terlalu indah
Sekalian kumbang asyik berani.
Pantun Melayu yang dipetik oleh Ghazali dalam Undur Puitika dalam Puisi Melayu Tradisional)

Kata sekuntum mawar dan sekalian kumbang mempunyai simbolik yang bukan sekadar tertumpu kepada sekuntum mawar dan kumbang itu salaha, malah lebih daripada itu.  Kata mawar boleh mengungkap makna cinta yang suci, sesuatu yang indah atau sesuatu yang penuh dengan kelembutan dan kemesraan.  Kata kumbang pula merujuk kepada makna cinta yang palsu, penggoda, sesuatu yang penhu keghairahan atau bernafsu. 

No comments: