Wednesday, 29 May 2013

TUHFAT AL-NAFIS

Teks Tuhfat Al-Nafis sememangnya sebuah kitab sejarah yang tidak asing lagi terutamanya dalam kalangan sejarawan yang mengkaji sejarah Johor-Riau Lingga dan Tanah Melayu. Tuhfat Al-Nafis merupakan kitab sejarah yang terpenting dalam kesusasteraan Melayu selepas Sejarah Melayu, iaitu karya Tun Sri Lanang, seorang Bendahara Johor sekitar tahun 1612. Ketika itu, Johor diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah III (1597-1615). Walaupun sesetengah sarjana beranggapan bahawa teks ini tidaklah sepopular teks-teks sejenis dengannya seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Hang Tuah dan sebagainya. Namun demikian, kita dapati pengarang teks ini lebih terkehadapan berbanding teks yang sezaman dengannya.

            Hal ini dapat dilihat dari segi penggunaan sumber dan pemberian tarikh atau jangka waktu sesebuah peristiwa yang diperihalkan dalam teks ini. Ini menyebabkan teks ini lebih istimewa berbanding teks pensejarahan Melayu yang lain. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinyatakan dengan tepat berhubung dengan tarikh teks ini dikarang. Oleh itu, berdasarkan pendapat ramai, teks ini dikarang sekitar penghujung abad ke-18 sehingga pertengahan abad ke-19. Salinan atau naskah teks ini terdiri daripada enam salinan termasuk naskah yang ditemui di Terengganu dalam tulisan Jawi. Antara tersebut adalah naskah yang dimiliki oleh W. Maxwell yan telah disalin pada tahun 1890.


Latar Belakang Pengarang Tuhfat Al-Nafis

Berdasarkan pendapat ahli sejarawan, Raja Ali Haji merupakan individu yang berperanan besar dalam mengarang teks Tuhfat al-Nafis. Namun begitu, terdapat juga pendapat yang mengatakan teks ini merupakan sebuah teks yang dikarang bersama oleh Raja Ali Haji dengan ayahnya, iaitu Raja Ahmad.

            Raja Ali Haji merupakan anak kepada Raja Ahmad (Raja Ali Haji bin Raja Ahmad) yang dikaitkan dalam teks ini. Raja Ahmad atau Engku Haji dilahirkan pada tahun 1778 dan mangkat pada 1878, sementara Raja Ali Haji dilahirkan pada tahin 1804 dan mangkat lebih awal daripada ayahnya, iaitu pada tahun 1872. Raja Ahmad, iaitu ayah kepada Raja Ali Haji merupakan anak kepada Raja Haji (Marhum mangkat di Ketapang, Melaka) yang merupakan Yang Dipertua Muda Keempat Johor-Riau. Manakala, Raja Haji pula merupakan anak kepada Daeng Celak bin Daeng Relaka (Yang Dipertua Muda Kedua Johor Riau) daripada keluarga Bugis di Sulawesi, iaitu tempat asal Opu Bugis Lima Bersaudara.

            Raja Ali Haji juga merupakan seorang intelektual terkenal di penghujung abad ke-19. Kecemerlangan Raja Ali Haji dalam dunia intelektual berkat karya-karya dan perjuangan dalam mencerdaskan masyarakatnya. Karya-karyanya tidak hanya terbatas pada Gurindam Dua Belas, sebagai sebuah karya sastera yang sangat terkenal, tetapi turut meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, bahasa dan budaya Melayu.

            Selain daripada faktor keturunan yang mempengaruhi Raja Ali Haji lebih pro Bugis, faktor latar belakang hidupnya juga banyak mempengaruhi beliau. Beliau telah dibesarkan di istana Riau, pernah menjawat beberapa jawatan penting kerajaan seperti penasihat raja-raja Riau, menjadi pakar undang-undang, guru agama dan hakim di Riau. Justeru itu, berdasarkan latar belakang keturunan dan kehidupan Raja Ali Haji, jelaslah menunjukkan beliau mempunyai hubungan atau pertalian darah yang amat kuat dengan Opu Bugis lima bersaudara dan yang dikaitkan dengan keturunan Raja Bugis di Sulawesi.

            Salah satu karya besar Raja Ali Haji dalam bidang sejarah ialah Tuhfat Al-Nafis. Karya ini merupakan karya sejarah yang terpenting setelah Sejarah Melayu, karya Tun Sri Lanang, Bendahara Kerajaan Melaka. Virginia Matheson menyebut karya Raja Ali Haji ini sebagai catatan abadi tentang kerajaan Johor-Riau. Menurut Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, tidaklah sempurna bagi seseorang sejarawan yang menulis sejarah negeri Melayu, terutama Johor, Riau dan Selangor, jika tidak merujuk pada karya ini.

             Dalam karya Tuhfat Al-Nafis, beliau lebih cenderung dengan suku kaum Bugis. Hal ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Arba’iyah Moham Nor, iaitu beliau mengatakan tema Tuhfat Al-Nafis dikatakan lebih tertumpu kepada cerita raja-raja dan rakyat Bugis atau boleh dianggap sebagai Bugis Centric. Beliau juga sedaya upaya menjadikan Tuhfat Al-Nafis sebagai alat untuk mempertahan kedudukan suku Bugis dalam kesultanan Melayu terutama Johor.


Keobjektifan Tuhfat Al-Nafis
Pada pendapat saya, setelah membaca dan mengkaji isi kandungan Tuhfat Al-Nafis, saya mendapati pengarangnya, Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji kurang objektif dalam penulisan Tuhfat Al-Nafis. Hal ini demikian kerana, setelah meneliti kandungan Tuhfat Al-Nafis, terdapat beberapa bukti dan beberapa aspek yang menunjukkan pengarang kurang objektif dalam penulisannya.

            Pengarang Tuhfat Al-Nafis bersifat kurang objektif dalam penulisannya kerana pengarang mempunyai sentimen pro Bugis. Tema Tuhfat Al-Nafis lebih cenderung kepada cerita-cerita raja dan masyarakat Bugis atau lebih dianggap sebagai Bugis centrisc. Hal ini dapat dilihat apabila pengarang bersifat antagonis terhadap suku kaum Melayu dan suku kaum Minangkabau. Pengarang sebenarnya mempunyai hubung kait dengan kaum Bugis. Dalam hal ini, pengarang merupakan keturunan daripada Yang Dipertua Kedua, iaitu Opu Daeng Celak. Selain itu, pengarang juga memberi anggapan yang negatif terhadap kaum Melayu.
Syahadan apabila dilihat oleh sesetengah suku-suku sebelah Melayu hal yang demikian itu, maka terbakarlah hatinya oleh api hasad yang tertanam di dalam hatinya.”

            Pengarang sebenarnya ingin mempengaruhi pembaca dengan memasukkan elemen-elemen positif tentang Bugis dan menyebelahi Bugis. Kredibiliti pengarang boleh dipertikaikan kerana pengarang lebih condong terhadap kaumnya sendiri.

            Selain itu, pengarang juga kurang objektif terhadap penulisan Tuhfat Al-Nafis, iaitu pengarang cuba menaikkan imej Opu Bugis Lima Bersaudara. Hal ini dapat dilihat apabila pengarang cuba mempengaruhi pembaca mengenai kehandalan pahlawan Bugis. Kecondongan Raja Ali Haji terhadap semangat Bugis yang sememangnya handal dalam peperangan sehingga mereka dapat memegang beberapa jawatan tinggi dalam tampuk pemerintahan kerajaan Melayu Johor pada ketika itu. Dalam penulisan Tuhfat Al-Nafis, pengarang cuba menyatakan bahawa setiap kali campur tangan, Opu Bugis Lima Bersaudara berjaya menyelesaikan masalah perebutan takhta antara dua pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, pengarang ada menceritakan Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Sultan Muhammad Zainuddin untuk mendapatkan takhta pemerintahan kerajaan Matan yang sebelum ini dikuasai oleh Pangeran Agung.

            Pada awal teks ini lagi, kita dapat meneliti betapa biasnya Raja Ali Haji dalam mengarang Tuhfat Al-Nafis. Ini dapat dibuktikan dengan caranya mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan Raja Kecil dan Opu Bugis Lima Bersaudara. Seperti yang diketahui umum, Raja Kecil merupakan musuh utama kepada Opu Bugis Lima Bersaudara. Oleh sebab itu, kita dapati bahawa Raja Ali Haji seboleh mungkin memberi gambaran yang negatif terhadap Raja Kecil. Perkara ini dapat diteliti melalui bahagian-bahagian yang diperihalkan oleh Raja Ali Haji dalam teks ini, misalnya:

Adalah  Encik Pong itu dipakai memeng oleh baginda itu, telah bunting memeng, konon. Waktu baginda mangkat, orang-orang tengah bergadukan hal baginda. Maka Encik Pong dilarikan oleh Panglima Bebas, dibawahnya ke Pagar Ruyung, kepada puteri Janilan, lalu Encik Pong beranak di situ, iaitu laki-laki...”
            Jika dilihat secara sepintas lalu, sememangnya petikan di atas tidak banyak memberi kesan yang negatif kepada Raja Kecil. Maka dengan itu, kita dapati untuk mencapai motifnya, Raja Ali Haji cuba memberi gambaran seterusnya tentang asal-usul Raja Kecil dalam situasi yang lebih buruk. Oleh itu, dalam teks ini beliau menyebut:

“Tatkala baginda mangkat, zakarnya berdiri. Maka tidak ada orang yang berani menanam baginda itu. Maka mesyuaratlah segala menteri apa sebab pekerjaan itu, sangat ajaib. Maka kata daripada isi istana: Adalah baginda tengah berahikan Encik Pong itu, maka baginda itu pun mangkat. Maka takbir segala menterinya (yang) baginda itu takut tiada meninggalkan anak cucu yang bangsa daripadanya. Maka disuruhnya orang besar-besar itu akan Encik Pong itu setubuh dengan baginda itu konon, pada ketika itu. Maka apabila selesai baharulah rebah zakar baginda itu. Maka Encik Pong pun buntinglah konon.”

Dalam masa yang sama, kecenderungan Raja Ali Haji dapat dilihat dengan jelas, apabila beliau memerihalkan latar belakang Opu Bugis Lima Bersaudara. Keadaan ini bertujuan memberi gambaran kepada para pembaca bahawa Opu Bugis  berasal daripada keturunan yang baik-baik berbanding dengan Raja Kecil. Dengan cara ini Raja Ali Haji berharap para pembaca akan memberi persepsi yang positif kepada kaum Bugis. Maka tidak hairanlah, perihal-perihal yang baik-baik sahaja diberikan kepada Opu Bugis Lima Bersaudara dalam Tuhfat al-Nafis. Contohnya:

“Adalah puteranya (Tendari Burung Daeng Ralaka) yang lima orang itu baik-baik belaka parasnya, serta dengan sikap pahlawannya. Akan tetapi Opu Daeng Celak yang tersangat baik parasnya, memberi ghairah hati perempuan-perempuan memandangnya...”

            Seterusnya, dalam menceritakan peristiwa perjanjian antara Bugis dengan Minangkabau untuk menyerang Johor-Riau, Raja Ali Haji juga telah memberi satu tafsiran atau gambaran yang berpihak kepada pihak Bugis. Beliau telah mengeksploitasi peristiwa ini untuk memberi kesan yang baik kepada Bugis. Hal ini demikian kerana, apabila kita melihat Hikayat Siak, sememangnya hikayat ini telah memberi kesan yang buruk kepada Opu Bugis Lima Bersaudara. Justeru itu, dalam memerihalkan semula peristiwa tersebut, Raja Ali Haji telah menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan bahawa pihak Raja Kecillah yang bersalah dalam peristiwa ini. Raja Ali Haji mengatakan (berdasarkan teks), Raja Kecillah yang sebenarnya telah berjumpa dengan Opu Bugis Lima Bersaudara untuk melanggar Johor. Akan tetapi, pihak Bugis telah menolak pelawaan tersebut kerana pada fikiran mereka, itu adalah tipu dan muslihat Raja Kecil sahaja. Justeru itu, Raja Ali Haji mengungkapkan dalam teks ini:


“Syahadan di dalam tengah-tengah bersiap akan alat peperangan itu maka Opu Bugis yang berlima beradik itu pun tibalah ke Bengkalis datang daripada mengembara. Maka berjumpalah ia dengan Raja Kecil. Maka Raja Kecil pun mengajaklah ia melanggar negeri Johor, maka tiada ia mahu. Maka didalihkannya hendak ke Langat dahulu, mencari muafakat dengan Bugis yang di Langat itu. Maka tiadalah jadi bantu membantu itu.”


            Di dalam episod bantuan Bugis kepada Johor-Riau untuk mengalahkan Raja Kecil, Raja Ali Haji telah menyebut kisah ini agar ianya berpihak kepada Bugis. Maka berkatalah ia:


“Maka menjawablah Opu Dahing Parani, ‘Seperti saya semua adik-beradik sama saja yang patut kepada hati baginda Sultan Sulaiman saya terimalah, akan tetapi yang saya seorang, tiada saya mahu jadi raja kerana saya ini yang tua sekali, tiada lain hanyalah mencari ketetapan saudara saya yang berempat ini.’ Maka menjawab pula Opu Dahing Menambu, ‘Saya ini tiada sanggup menjadi Yang Dipertua Muda di tanah barat ini, kerana saya sudah berjanji dengan Sultan Mantan akan memelihara akan negeri Mempawa, tiadalah saya mahu mengecilkan hati mertua saya itu.’ Maka menjawablah Dahing Celak , ‘Saya ini selagi ada abang saya ini, iaitu Kelana Jaya Putera, tiada saya mahu menjadi Yang Dipertua Muda.’ Maka menjawablah Opu Dahing Kemasi, ‘Adapun saya ini tada berhajat menjadi Yang Dipertua Muda di tanah barat kerana jauh amat dengan Bugis, bersalahan  jikalau seperti di Mantan dan Sambas itu mana kemuafakatan abang-abang sayalah.’ Menjawab pula Kelana Jaya Putera, ‘Adapun saya jikalau bercerai dengan saudara-saudara saya, tiada saya mahu menjawab Yang Dipertua Muda di tanah barat ini.’ Demikianlah kata sekalian Opu-opu Bugis itu.”         


            Dengan melihat petikan di atas, Raja Ali Haji telah sedaya upaya cuba memberi satu gambaran yang baik kepada Opu Bugis Lima Bersaudara berhubung dengan kedatangan mereka ke Johor khasnya dan Tanah Melayu, umumnya. Lantaran itu, tidak hairanlah apabila Raja Ali Haji mengarang satu bentuk petikan yang menunjukkan bahawa Opu Bugis Lima Bersaudara bukannya gilakan atau mahukan kuasa. Sebaliknya ianya telah diberi sukarela oleh Sultan Sulaiman. Namun demikian penipuan Raja Ali Haji tidak dapat disembunyikan apabila kita melihat petikan seperti berikut:

“….Berjanji Raja Sulaiman dengan Opu-opu itu, salah satu Opu-opu itu menjadi Yang Dipertua Muda turun-tumurun.”

Perjanjian ini sebenarnya adalah perjanjian yang dibuat atas permintaan Opu Bugis Lima Bersaudara tersebut. Oleh itu, kecondongan atau bais Raja Ali Haji amat jelas sekali beliau memutar belitkan fakta yang dibuat oleh Opu Bugis itu sendiri.
            Seterusnya, pengarang juga dilihat kurang objektif apabila pengarang cuba menyatakan bahawa suku kaum Melayu ada menyimpan perasaan dengki terhadap kaum Bugis yang dikatakan rapat dan baik dengan Sultan Sulaiman. Pengarang cuba mempengaruhi pembaca dengan menyatakan kaum Melayu tidak baik dan tidak menyebelahi mereka secara halus melalui penulisannya. Hal ini dapat dibuktikan apabila pengarang menyatakan kaum Melayu termasuk Raja Terengganu dikatakan membuat fitnah terhadap kaum Bugis untuk menghalau mereka daripada terus tinggal di Johor-Riau. Pada hakikatnya, Bugis mempunyai agendanya yang tersendiri. Mereka bukanlah golongan yang berpengaruh seperti yang disangkakan. Oleh itu, pengarang menerapkan sentimen kebugisan kerana pengarang sendiri berketurunan Bugis.
            Walaupun, penulisan Tuhfat Al-Nafis mempunyai kecondongan tetapi berdasarkan penulisan pengarang, terdapat juga keobjektifan dalam Tuhfat Al-Nafis. Hal ini dapat dilihat apabila penulis menghuraikan tarikh yang tepat bagi segala peristiwa kelahiran, kemangkatan dan pertabalan. Ini adalah keobjektifan yang sebenar. Pengarang juga ada menghuraikan tentang tarikh kemangkatan Sultan Mahmud.


“Syahadan apabila baginda itu mangkat maka segala orang-orang besar negeri Johor pun mengangkatlah akan Datuk Bendahara menjadi Raja Johor. Adalah mangkatnya pada Hijrah sanat 1111 pada bulan Safar, hari Jumaat dan menggantikan kerajaanlah Bendahara Tun Habib, pada delapan hari bulan Rabiul Awal, hari Khamis, waktu loha dan Raja Sulaiman pun lahir ke dunia pada waktu itu.”

            Oleh hal yang demikian, jelas menunjukkan pengarang menggunakan sumber yang benar dalam penulisannya tanpa condong kepada mana-mana pihak. Selain daripada sistem pentarikhan, penggunaan ‘aku’ dalam penulisan pengarang adalah objektif. Hal ini demikian kerana, pengarang berada ditempat kejadian dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Di samping itu, ia menunjukkan peristiwa itu berlaku di depan mata pengarang sendiri. Situasi ini dapat dilihat apabila pengarang sendiri menyatakan:


“Demikianlah khabar dari orang tua entahkah apa ertinya aku pun tak tahu. Wallahua’lam mana-mana aku lihat dan aku dengar dan aku lihat dalam sejarah itulah yang aku suratkan.”

            Begitulah yang digambarkan oleh penulis tentang kejadian yang berlaku ketika pengarang berada di tempat kejadian.

No comments: